• 1. Košík
  • 2. Adresa
  • Potvrdenie objednávky

Nákupný košík

Váš nákupný košík je prázdny.

DOPRAVA TOVARU: Doprava tovaru sa zabezpečuje kamiónom s podvozkom so svetlou výškou 15cm, čomu musí byť prispôsobené a dostupné miesto vykládky. Komunikácia má byť pevná, rovná bez zlomov, prejazdná výška 4,5m; šírka 3m a polomer prípadného oblúku min. 9,85m. V prípade, že pre tento typ vozidiel je príjazd ku stavbe komplikovaný, bude tovar doručený na vybrané predajné miesto.