Nachádzate sa tu

Žiadať o dotácie na zateplenie môžete od 1. apríla 2018

Žiadať o dotácie na zateplenie môžete od 1. apríla 2018

11.3.2018
Štát opäť podporí tých, ktorí chcú bývať úspornejšie. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vyhlásilo v poradí už štvrtú výzvu, ktorá je určená na podporu zateplenia rodinných domov.
 
 

 

V porovnaní s predchádzajúcou výzvou prišlo vyhlásenie ešte pred stavebnou sezónou; stavebníci tak môžu posielať žiadosti o finančnú podporu od 1. apríla do 31.augusta alebo do naplnenia ministerstvom stanovených 500 žiadostí. Po minuloročných zmenách môže majiteľ rodinného domu získať až 8 800 €. Maximálna výška príspevku na samotné zateplenie predstavuje 8 000 €, ďalších 800 € je príspevok za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu, za vypracovanie žiadosti o príspevok na zateplenie či za vypracovanie energetického certifikátu.


Alexander Prizemin, marketingový riaditeľ spoločnosti Isover verí, že počet záujemcov o štátne dotácie narastie: „Teší ma, že rastie záujem o štátne dotácie na zateplenie a zvyšuje sa počet žiadateľov. Tretie kolo bolo zatiaľ najúspešnejšie, preto veríme, že trend bude pokračovať aj tento rok a ľudia využijú možnosť vylepšiť si bývanie a zlepšiť energetickú hospodárnosť svojich domov pomocou zateplenia.“


Žiadať o finančnú podporu môžu záujemcovia pred zateplením aj po ňom. Vyplniť elektronický formulár však nestačí – žiadosti  spolu s ostatnými dokumentmi je potrebné odoslať aj v tlačenej forme na adresu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, a to do 10 pracovných dní od zaevidovania elektronickej verzie.


Budovy patria k významným konzumentom energií, s čím súvisí aj ich vysoký podiel na produkcii skleníkových plynov. Zvyšovanie energetickej efektívnosti, znižovanie emisií a trvalá udržateľnosť budov patria medzi priority Európskej únie. Ak aj vy túto sezónu zvažujete rekonštrukciu domu, uistite sa, že máte všetky potrebné informácie o postupe, výbere materiálu aj o tom, ako získať finančnú podporu od štátu – navštívte stránku www.vsetkoozatepleni.sk. Obsahuje aktuálne informácie o samotnom postupe zatepľovania aj o súvisiacich zákonoch a normách. Prevedie Vás procesom žiadania o štátnu podporu pre obnove domu, vrátane možnosti stiahnutia potrebných dokumentov a pomôže Vám aj s výberom dodávateľa pre zateplenie.