Nezáväzná cenová kalkulácia - zateplenie vašej strechy


Máte záujem o kvalitný materiál na zateplenie Vašej šikmej strechy? Vyplňte jednoduchý formulár a naši zmluvní partneri v spolupráci s obchodno-technickými poradcami ISOVER Vám pripravia cenovú ponuku na mieru.

1. Informácie o vás a vašej stavbe

Na základe vyplnených údajov budeme vediet preposlat dopyt distribučnému partnerovi v najbližšom okolí stavby a následne Vás kontaktovať.

Format: 09XXXXXXXX

2. Konštrukcia, ktorú potrebujem zatepliť

Pre správny výber izolácie je potrebné si ujasniť, na aký účel má byť izolácia použitá a aké vlastnosti by mala mať. Straty tepla nezaizolovanou alebo nedostatočne zaizolovanou strešnou konštrukciou a cez obvodové steny predstavuje v rodinných domoch v priemere až 30% z celkových tepelných strát. Pri požiadavke na tepelno izolačnú schopnosť je dôležité sledovať dva parametre - súčiniteľ tepelnej vodivosti λ a tepelný odpor R. Zvýšenie tepelného odporu dosiahneme výberom produktu s nižším súčiniteľom tepelnej vodivosti λ a zvýšením hrúbky tepelnej izolácie. Čím je tepelný odpor zvolenej hrúbky izolácie vyšší, tým lepšie tepelne izoluje.